Drill Press / สว่านแท่น

Drill Press / สว่านแท่น
สว่านแท่น
Show:
Sort By:

DP2000

แท่นเจาะ 1/2" DP-30A, 2000แท่นเจาะ ½” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงา..

6,790.00 บาท Ex Tax: 6,790.00 บาท

DP250A

แท่นเจาะ 1/2" DP-250Aแท่นเจาะ ½” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงานได้..

10,670.00 บาท Ex Tax: 10,670.00 บาท

DP330A

แท่นเจาะ 5/8" DP-330Aแท่นเจาะ 5/8” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงานได..

17,460.00 บาท Ex Tax: 17,460.00 บาท

DP380A

แท่นเจาะ 5/8" DP-380Aแท่นเจาะ 5/8” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงานได..

19,400.00 บาท Ex Tax: 19,400.00 บาท

DP430F  MT2 New

DP430F MT2

แท่นเจาะ 5/8” DP-430Fแท่นเจาะ 5/8” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงานไ..

22,420.00 บาท Ex Tax: 22,420.00 บาท

DP430F  MT3 New

DP430F MT3

แท่นเจาะ 6/8” DP-430Fแท่นเจาะ 6/8” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงานไ..

24,700.00 บาท Ex Tax: 24,700.00 บาท

DP500F (220V) New

DP500F (220V)

แท่นเจาะ DP-500F 220 V.แท่นเจาะ 6/8” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง เจาะชิ้นงา..

51,200.00 บาท Ex Tax: 51,200.00 บาท

DP500F (380V) New

DP500F (380V)

แท่นเจาะ DP-500F 380 V. ไฟ 3 phaseแท่นเจาะ 6/8” REXON จากไต้หวัน คุณภาพสูงดอกจับเสถียร สูนย์ตรง..

51,200.00 บาท Ex Tax: 51,200.00 บาท